PLANEN OCH SPELARNAS PLACERING

Padeltennis, eller padel, spelas i par på en plan som är 10 * 20 meter. Planen är avgränsad med ett nät i mitten samt glas och galler/staket runt om planen. Spelarna i ett par står på ena sidan nätet och motståndarparet står på andra sidan nätet.

POÄNGRÄKNING

Poängräkning i padel är densamma som i tennis. Man spelar bäst av 3 set och i varje set måste man vinna 6 game. I ett game räknar man poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Om ställningen är 40-40 (uttalas ”40 lika”) så måste man vinna med två poäng för att gamet ska avgöras. Udda poäng från 40-40 benämns som ”fördel serve” eller ”fördel mottagare”. Servarens poäng sägs alltid först, t.ex. 15-30 (servarna har vunnit en poäng och mottagarna 2 poäng.

Blir ställningen 5-5 så spelar man till 7 vunna game. Om ställningen blir 6-6 så spelar man ett avgörande game, kallat tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna poäng, där man också måste vinna med minst två poäng. I ett tiebreak servar först paret, som inte servade fram till 6-6 i game, en poäng (serve från höger) och sedan följer två servepoäng (först från vänster, sedan från höger) för vardera par fram tills tiebreaket är avslutat.

SERVEN - SÅ BÖRJAR EN POÄNG

Servaren står bakom sin egen servelinje till höger om mittlinjen. Bollen måste studsa en gång innan tillslag till skillnad från tennis där man kastar upp bollen. Serven slås underhands i eller under midjehöjd. Bollen servas över nätet diagonalt i motsatt serveruta. Första poängen i ett game slås serven från höger diagonalt och sedan alternerar man och slår serven från vänster om mitten i motsatt serveruta.

Man får inte springa eller hoppa in serven men små rörelser som inte påverkar den ursprungliga serveställning är godkända, som t.ex. att ta ett mindre steg mot bollen.

Precis som i tennis har man två servar, en förstaserve och en andraserve. Missar man båda servarna kallas det dubbelfel och motståndaren vinner poängen.

Om bollen touchar nätet innan den landar i serverutan slås serven om.

SERVEFEL

Serven är fel:

- Om serven inte studsar i eller på någon del av linjerna runt serverutan (linjerna på planen används endast för serven).
- Om bollen efter studs i serverutan direkt studsar upp i motståndarens galler (observera att bollen får studsa upp i motståndarens glas)
- Om servaren rör någon del av sin egen servelinje/serverutan innan serven slagits.
- Om spelaren missar bollen när han försöker slå den.

Om bollen oavsiktligt servas från fel sida ska felet korrigeras när det upptäckts. Alla poäng som spelats fram till dess att man upptäcker felet ska ändå räknas. Om endast ett servefel har gjorts ska även det räknas.

VEM BÖRJAR SERVA?

Val av sida och valet av att bli servare eller mottagare i matchens första game avgörs genom lottning. Paret som vinner lotten får välja:

A. Att vara servare eller mottagare, och i så fall får motståndarna välja sida; eller
B. Sida av banan och i så fall ska motståndarna välja att bli servare eller mottagare; eller
C. Att motståndarna väljer ett av alternativen ovan.

Varje par väljer själva vem av spelarna i paret som ska börja serve i varje nytt set.

Om det är en viss spelares tur att serva och fel spelare har servat så korrigeras felet så fort det upptäckts. Alla poäng som spelats fram till dess att man upptäcker felet ska ändå räknas. Om ett game avslutas innan felet upptäcks, fortsätter serveordningen som den är (felaktigt) till slutet av setet.

RETUR AV SERVE

Spelaren som returnerar serven måste vänta med att slå bollen tills bollen studsat i sin serveruta. Servemottagaren kan efter studs välja att slå bollen innan eller efter det att den träffar i sidoväggen och/eller bakväggen, men bollen får aldrig studsa mer än en gång på egen sida.

När bollen har träffat i rätt serveruta och bollen har returnerats så är hela planen i spel.

Mottagarna bestämmer vem av spelarna i paret som ska returnera i forehand- respektive backhand-rutan. När ordningen har bestämts kan den inte ändras under setet men kan ändras vid början av påföljande set.

Servaren får inte serva förrän mottagande spelare är redo. Mottagaren kan sluta spela om den inte är redo. Reglerna på 25 sekunder mellan poäng måste dock respekteras.

BOLL I SPEL

Precis som i tennis får bollen studsa max 1 gång på din egen sida. Slår motståndarna bollen i nät vinner du och din partner poängen. Slår motståndarna bollen direkt i dina väggar eller utanför buren utan att bollen först studsat på din och din partners sidan vinner ni poängen.

Bollen får bara träffas en gång, vem som helst av dig och din partner får slå bollen (gäller ej serve). Man kan välja att returnera bollen direkt efter studs i marken eller efter att bollen först studsat i marken och sedan studsat på någon av dina glasväggar eller galler. Du får även returnera bollen på volley eller smash (träff ovanför huvudet), dock ej på serven. Du får även använda dina egna glasväggar för att valla över bollen till motståndarens sida. Detta är fördelaktig när motståndarna slår djupa bollar på din sida. Du får valla bollen i egen glasvägg direkt på volley eller efter studs men använder du staketet/gallret för att valla bollen så förlorar du poängen.

Du får smasha bollen så hårt att den studsar ut ur buren efter studs (kallas att ”Kicka bollen ur buren”). Motståndarna får dock springa ut genom utgångarna för att försöka slå tillbaka bollen i spel. Denna typ av poäng är speciellt spännande!

Bollar får toucha nätet (nätrullare) och bollen fortsätter som vanligt (ej serve).

Bollen är även (utöver ovan nämnda scenarier) förlorad om:

- Om en spelare träffar bollen två gånger (dubbelträff).
- Om bollen i spel träffar spelaren eller någonting på dem utom racketen.
- Om en av spelarna eller dess racket eller kläder/skor som de bär nuddar nätet.
- Om spelaren hoppar över nätet medan bollen är i spel.
- Om bollen slås innan den har passerat nät.

OBS: Det betraktas inte som en dubbelträff när båda spelarna försöker slå bollen samtidigt och bara en träffar den eller när den andra träffar sin partners racket.

SKILLNADER MOT TENNIS

- I padel är det mycket vanligt att man slår höga bollar djupt ner i plan för att kunna ta sig fram till nät och inta bra positioner för att kunna avgöra bollar.

- I padel vinner man inte så mycket på att slå hårt, finess och säkerhet är ofta bättre alternativ.
- Smashar man hårt utan att bollen efter studs kickas ut ur buren så får ofta motståndarna bra smashläge genom att springa fram mot nät.
- I padel är man ofta experter på en viss sida, t.ex. forehandsidan eller backhandsidan (backhandspelare kontra forehandspelare). Man försöker därför hålla ”sin” sida. Är båda spelarna i ett par högerhänta så spelar oftast spelaren med bäst smash på backhandsidan eftersom den då får bra smashlägen i mitten av plan.

SIDBYTE

Spelarna byter sida när antalet spelade game är ett udda nummer.
I ett tiebreak byter spelarna sida var 6:e poäng.

Om ett fel görs och spelarna inte ändrar sidor ska de åtgärda felet så snart det upptäckts att följa rätt ordning. Alla poäng som spelats fram till dess att man upptäcker felet ska ändå räknas.

VILOTID MELLAN GAME OCH POÄNG

Maximal vilotid mellan game är 90 sekunder från sista poängens avslutande.
Maximal vilotid mellan poäng är 25 sekunder från föregående poängs slut.